Marius Gabriel Malinescu
Press Art Boutique

Content creation

+31-616-045-362 gabriel@malinescu.ro

Who I am

Marius Gabriel Malinescu

I am a creative and writer registered in Amsterdam, Netherlands.

Uncomfortable for some. Sometimes too emotional. Self-taught. I produce written or audio content about people and their stories. I go deep in the problems of the European Union in a segment of diverse topics from research to competitive measures. I am open to collaborations. A seeker and traveler!


Incomod. Uneori prea emoțional. Autodidact. Produc conținut scris sau audio despre oameni și poveștile lor. Aprofundez problemele din spațiul Uniunii Europene într-un segment de teme divers de la cercetare până la măsurile competitive. Deschis la colaborări. Căutător și călător.